ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

123ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε, ότι οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιούνται από 01-03-2024 έως και 20-03-2024. Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Πιστοποιητικό γέννησης, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο). Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει  να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Γέννησης επίσημα μεταφρασμένο.

2. Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η πραγματική διεύθυνση του μαθητή/τριας (λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Εκκαθαριστικό Εφορίας, Συμβόλαιο κατοικίας).

4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

5. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ) το οποίο συμπληρώνεται από τον/την Παιδίατρο.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο γραφείο του 123ου Δημοτικού  Σχολείου κατά τις μονές ημερομηνίες (1..3..5..) και  στο γραφείο του 90ου Δημοτικού  Σχολείου κατά τις ζυγές ημερομηνίες(2..4..6..) καθημερινά από  11.00 π. μ μέχρι 12.30 μ.μ.

Μπορεί να γίνει αποστολή των δικαιολογητικών και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 123dimat@sch.gr .

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κλήρωση για τον καταμερισμό των μαθητών (με εξαίρεση τα παιδιά που έχουν αδέρφια σε κάποιο από τα δύο σχολεία) και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωσή μας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 123ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 28-2-2024

Παρακάτω βρίσκονται συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα:

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας ενημερώνουν τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών-τριών  τις παρακάτω καθορισμένες ημέρες και ώρες:

Α΄τάξη: Η κ. Φασιλή Κοντοχρήστου Αναστασία ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 13.30.

Β΄τάξη: Ο κ. Κινικλής Ιωάννης ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 13.30.

Γ΄τάξη: Η κ. Αβδουλά Βασιλική ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 13.30.

 Η κ. Αβδουλά Βασιλική διδάσκει επίσης Γεωγραφία και Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο ΣΤ2΄τμήμα( ενημερώνει σχετικά, τηλεφωνικώς, την πρώτη Δευτέρα, στις 10.45-11.30) και Γεωγραφία στην Ε΄τάξη (ενημερώνει σχετικά, τηλεφωνικώς, την πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 11.45-12.25).

Δ΄τάξη: Η κ. Ζορζοβίλη Ελένη ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Πέμπτη του μήνα, στις 13.30.

Ε΄τάξη: Η κ. Παπασωτηρίου Αντιγόνη ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 13.30.

ΣΤ1΄τμήμα: Ο κ. Νταβλιάκος Νικόλαος ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Πέμπτη του μήνα, στις 13.30.

ΣΤ2΄τμήμα: Η κ. Κακαλιούρα Θεοδώρα ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Πέμπτη του μήνα, στις 13.30.

Η κ. Τουρβά Γεωργία, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Τετάρτη του μήνα στις 13.30.

Η κ. Αναστασιάδου Μαριάνθη, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ενημερώνει δια ζώσης την πρώτη Τετάρτη του μήνα στις 13.30.

Η κ. Δουλαβέρη Αγλαϊα , εκπαιδευτικός του Ολοήμερου. Επιπλέον διδάσκει Ιστορία στα τμήματα ΣΤ1΄, ΣΤ2΄. Ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Πέμπτη του μήνα, στις 12.00-13.00.

Η κ. Κωτσοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικός του Ολοήμερου. Διδάσκει Ιστορία στην Ε΄ Τάξη (ενημερώνει σχετικά, τηλεφωνικώς, την πρώτη Παρασκευή του Μήνα, στις 12.30- 13.00),  Θρησκευτικά στο ΣΤ2΄τμήμα και Μελέτη Περιβάλλοντος στη Β ΄τάξη (ενημερώνει σχετικά, τηλεφωνικώς,  την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 12.30-13.00).

Η κ. Καραπάνου Αγγελική, υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης, ενημερώνει την πρώτη Παρασκευή του μήνα,  στις 13.30.

Ο κ. Ελληνικάκης Ματθαίος, υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Διευρυμένου Ολοήμερου και εκπαιδευτικός Εικαστικών της Α΄ τάξης, ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Τρίτη, στις 13.30-14.00.

Η κ. Μπάλκα Σοφία, η Μουσικός του Σχολείου, ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Τρίτη του μήνα, στις 10.15-10.45.

Η κ. Ζεβελάκη Άννα , εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής, διδάσκει στις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄ . Ενημερώνει σχετικά, τηλεφωνικώς, την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 12.40-13.15.

Η κ. Βλαχάκη Κρίνα Κωνσταντίνα, εκπαιδευτικός της Πληροφορικής,  ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Παρασκευή του μήνα, στις 10.45-11.30.

Η κ. Τζουβαλά Άννα, εκπαιδευτικός της Γαλλικής Γλώσσας στα τμήματα ΣΤ1΄και ΣΤ2, ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Τρίτη του μήνα, στις 11.45-12.25.

Η κ. Αγοραστού Ελένη, εκπαιδευτικός της Γαλλικής Γλώσσας στην Ε΄ τάξη, ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Πέμπτη του μήνα, στις 9.40-10.00.

Η κ. Φιλιπποπούλου Ιωσηφίδου Μαρία, εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής στην Α΄τάξη, ενημερώνει τηλεφωνικώς την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 11.45-12.30.

Η κ. Αλαμπάνου Σταυρούλα, διδάσκει Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στο ΣΤ2΄ τμήμα. Επίσης παραδίδει μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας  σε μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Ενημερώνει την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στις 13.30.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε στο πλάι των μαθητών και των μαθητριών που άξια εκπροσώπησαν στο Σχολείο μας, το 123ο Αθηνών, στη μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Σε κλίμα ενθουσιασμού και υπερηφάνειας η Σημαιοφόρος Έλενα Φανουρία Βέρρα συνοδευόμενη από τους Παραστάτες , Μελίνα Τσιμπούκου,Γιακουμή Αντωνοπούλου Ιουλία,

Καραγιάννη Οδυσσέα, Μητσιάνη Παναγιώτα και Παπασπυροπούλου Ελένη παρήλασαν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την εποπτεία της Γυμνάστριας και Υποδιευθύντριας του Σχολείου μας, κ. Τουρβά Γεωργίας καταχειροκροτούμενοι.

Χρόνια πολλά, χρόνια ελεύθερα για όλους τους λαούς του κόσμου!

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 οι μαθήτριες και οι μαθητές του Σχολείου μας έδωσαν το παρών για να γιορτάσουν με σεβασμό

τον Αγώνα των Ελλήνων για το υπέρτατο και πανανθρώπινο αγαθό της Ελευθερίας.

Οι διάδρομοι του Σχολείου μας αντήχησαν από τραγούδια επετειακά που τραγουδήθηκαν από παιδικά στόματα. Σημαιούλες ανέμιζαν σε παιδικά χεράκια. 

Η κάθε τάξη ξεχωριστά απέτισε φόρο τιμής στους Αγωνιστές του ’40 οργανώνοντας Αφιέρωμα και συμμετέχοντας ενεργά στα δρώμενά του.

Προβλήθηκαν όψεις του Χρονικού του Αγώνα της Πίνδου, της Αντίστασης κατά της Γερμανικής Κατοχής, της Αποκατάστασης της πολυπόθητης Ελευθερίας.

Παρουσιάστηκαν Αφιερωματικά Θεατρικά από το σύνολο των μαθητών και μαθητριών επιμέρους τάξεων.

Οι γιορτές κατά τάξη πλαισιώθηκαν επίσης από Δημιουργικές Κατασκευές και  Θεματική Ζωγραφική.

Ποιήματα ανθολογημένα από τους εκπαιδευτικούς μας απαγγέλθηκαν από τις μαθήτριες και τους μαθητές μας.

Το 123ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών σύσσωμο με υπερηφάνεια τίμησε τους ήρωες του ΄40.

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του 123ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

κάνοντας πράξη την ιδέα της συμπερίληψης με γνώμονα τον σεβασμό των αναγκών και του δυναμικού του κάθε παιδιού ξεχωριστά

μαζί με τις μαθήτριες και τους μαθητές μας

στο περιβάλλον της τάξης μας, εκεί που καθημερινά μοχθούμε για το αγαθό της εκπαίδευσης,

βιώσαμε μια γιορτινή ημέρα αφιερωμένη στη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ 123ου Δ. Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Μέχρι 31/1/2023:
Σημαιοφόρος: Βέρρα Ελένη Φανουρία
Παραστάτες: Τσιμπούκου Μελίνα,
Γιακουμή Αντωνοπούλου Ιουλία,
Μητσιάνη Παναγιώτα,
Καραγιάννης Οδυσσέας,
Παπασπυροπούλου Ελένη
Αναπληρωματικοί παραστάτες:
Κονδύλης Σπυρίδων Νεκτάριος,
Παναγοπούλου Βασιλική

Από 1-2-2023 έως 15-6-2023:
Σημαιοφόρος: Ρίπης Χρήστος
Παραστάτες: Κινικλή Ευτυχία Αναστασία,
Κυριακίδη Κυριακή Μιχαέλα,
Μαντζουράνης Ελευθέριος,
Κονδύλη Νικολέττα,
Παναγόπουλος Νικόλαος
Αναπληρωματικοί παραστάτες:
Μπέση Μιχαέλα
Ζενάι Οριάνα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Την Τετάρτη, 27-09-23, αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών του Σχολείου μας επιμορφώθηκε σε θέματα πυρασφάλειας από τον Πυρονόμο κ. Αλαμπάνο Γεώργιο. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλιών) και εξασκήθηκαν επιτόπια.

Η επιμόρφωση πυρασφάλειας προβλέπεται από τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας  & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση Πυρκαγιών» και εντάσσεται στο πλαίσιο Εσωτερικών Επιμορφώσεων της Σχολικής Μονάδας.

Συμμετοχή του Σχολείου μας στην «Σκυταλοδρομία του Ευ»

ΕΥαγωνίζεσθαι – FAIR PLAY EVERYDAY – ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ στο Σχολειό και στη Ζωή:

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – FAIR PLAY EVERYDAY Όλη η σχολική κοινότητα του 123ου ΔΣ Αθηνών με πυξίδα το σύστημα αξιών που περικλείει ο όρος EY AΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ περπατάμε , τρέχουμε και ατομικά και σε ζευγάρια μεγαλύτερων με μικρότερα παιδιά, μεταφέροντας ψηλά από χέρι σε χέρι τις δύο πινακίδες με το motto του Σχολείου μας “Fair Play Everyday” φτιαγμένες από τα ίδια τα παιδιά. Δείχνουμε τον τρόπο σκέψης, τον σεβασμό στην αθλητική διαδικασία, τον σεβασμό στους αθλητές και αντιπάλους και οι μικροί μαθητές μας μαθαίνουν ότι το Ευ Αγωνίζεσθαι είναι η μεγαλύτερη Νίκη σε κάθε Αγώνα της Ζωής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BEACTIVE: Εδώ μπορείτε να δείτε το σημαιάκι της συμμετοχής του Σχολείου
μας στην «Σκυταλοδρομία του Ευ»: https://beactive.hoa.org.gr/

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2023-24

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, 2023-2024

1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

Α΄ Δημοτικού

Υποθεματική : ΥΓΕΙΑ

Τίτλος προγράμματος: «Ο Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτειά του στον κόσμο της υγιεινής διατροφής»

Β΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ

Τίτλος προγράμματος: «Κάθε μέρα και καλύτερα»

 Γ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Τίτλος προγράμματος: «Μαθαίνω, φροντίζω και προστατεύω το σώμα μου»

 Δ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τίτλος προγράμματος: « Ασφαλώς κυκλοφορώ»

Ε΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΨΥΧΙΚΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ

Τίτλος προγράμματος: «Είμαστε μια παρέα! Σέβομαι τους άλλους, σέβομαι το     διαφορετικό»

ΣΤ΄ Δημοτικού

 Τμήματα ΣΤ΄1 & ΣΤ΄2

Υποθεματική: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Τίτλος προγράμματος:  «Προχωρώντας μπροστά (Πολύχρωμο Σχολείο)»

2Η  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α΄τάξη

Υποθεματική: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος προγράμματος: «Θάλα-SoS-α χωρίς πλαστικά»

Β΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος προγράμματος: «Σχολικός κήπος: Μαθαίνω να φυτεύω, τη φύση προστατεύω»

Γ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΖΩΟΦΙΛΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Τίτλος προγράμματος: «Με τα ζώα έτσι κι αλλιώς»

Δ΄ Δημοτικού

Υποθεματική:  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Τίτλος προγράμματος: «Το νερό με μέτρο»

Ε΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος προγράμματος: « Το κλίμα αλλάζει! Αναλαμβάνουμε δράση!»

ΣΤ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Τίτλος προγράμματος: «Περιβαλλοντική Μετανάστευση και Περιβαλλοντικοί/ές μετανάστες/ στριες: αίτια, συνέπειες, πρόληψη, αντιμετώπιση»

3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

 Α΄ Δημοτικού

Υποθεματική:ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τίτλος προγράμματος:«Τα δικαιώματα των παιδιών»

Β΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τίτλος προγράμματος: «Στη δικιά μας τάξη, κάνουμε τη φιλία πράξη»

Γ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τίτλος προγράμματος:«Πολλοί πολιτισμοί, ένα ψηφιδωτό – Πολίτες της Γης»

Δ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τίτλος προγράμματος: «Είμαι παιδί κι έχω κι εγώ δικαιώματα»

Ε΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τίτλος προγράμματος: « Εγώ και η κοινωνία»

 ΣΤ΄ Δημοτικού

Υποθεματική : ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τίτλος προγράμματος : «Το σχολείο της συμπερίληψης: Η αναπηρία ως αφορμή»

4Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Α΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τίτλος προγράμματος: «Δημιουργία Διαφήμισης»

Β΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ

Τίτλος προγράμματος:«Γίνομαι δημιουργός της αυλής του σχολείου μου!»

Γ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τίτλος προγράμματος:  «Φτιάχνουμε μια ταινία– Τα επαγγέλματα πίσω από την κάμερα»

Δ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: STEMEKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Τίτλος προγράμματος:  «Διαδίκτυο … ασφαλώς»

Ε΄ Δημοτικού

Υποθεματική: STEMEKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Τίτλος προγράμματος: « Οι εποχές του έτους και το κλίμα»

ΣΤ΄ Δημοτικού

Υποθεματική: ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ -ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τίτλος προγράμματος: «Τα επαγγέλματα του μέλλοντος»