ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023, με
απόφαση του ΟΠΕΚΑ, ξεκίνησε η διάθεση
των γευμάτων του προγράμματος «Σχολικά
Γεύματα» για το σχολικό έτος 2023-24 στο
Σχολείο μας.
Επωνυμία Αναδόχου:
ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε

ΤΟ ΜΕΝΟΥ