Εργαστήριο Πληροφορικής

Σε ένα σύγχρονο εργαστήριο με καινούργιους Η/Υ και εξοπλισμό Ρομποτικής, οι μαθητές μας διδάσκονται Πληροφορική, Προγραμματισμό και Ρομποτική.